HOME CLINICS & GUIDING PROFESSIONALS CONTACT  
 
 
Mountainbike

Riverproof is ook Dirtproof! Dirtproof is bevoegd tot het verstrekken van instructeursdiploma's voor mountainbiking. De opleiding volgt de richtlijnen van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) in samenwerking met NOC-NSF. Dit is de eerste en enige echte erkende mountainbike opleiding in Nederland. Dirtproof stond aan de voet van de ontwikkeling van deze opleidingen.

Assistent Mountainbike Instructeur Niveau 2
"Tijdens de opleiding leer je didactische en methodische basisvaardigheden voor het aanleren van de basistechnieken van het mountainbiken. Ook leer je om een groep mountainbikers tijdens een tocht veilig te begeleiden." (Bron: NTFU)

Mountainbike Instructeur Niveau 3
"Tijdens de opleiding  besteden we aandacht aan jouw didactische en methodische vaardigheden, zodat je instaat bent een uitdagende les voor de gevorderde mountainbiker te verzorgen.  Daarnaast leer je hoe je om moet gaan met niveauverschillen binnen een groep en wat het betekent als je training geeft aan jeugd. Ook ga je aan de slag met het onderwerp trainingsleer zodat je een periodeplan kunt opstellen op basis van het beginniveau van de sporter en zijn uiteindelijke prestatiedoel. Verder komen het veilig begeleiden van groepen, voeding, ergonomie en onderhoud en reparatie terug in deze opleiding.
De MTB 3 opleiding kent een langer en intensiever programma dan de niveau 2 opleiding en heeft als doel zelfstandige trainers/instructeurs op te leiden. Dit betekent ook dat we hogere eisen stellen aan het instapniveau van de cursist. Zoals gezegd is het belangrijk dat je al lesgeefervaring hebt, bijvoorbeeld doordat je de MTB 2 opleiding hebt gevolgd of een andere trainersopleiding hebt afgerond. Voor dat de cursus begint zal er een intakedag plaatsvinden zodat we kunnen kijken naar je eigen vaardigheid. Als instructeur moet je in staat zijn om het goede voorbeeld te geven en verwachten we dat je over een goede rijtechniek beschikt." (Bron: NTFU)

Meer info over de inhoud van de instructeursopleidingen via rene@riverproof.nl of op de website van de NTFU:
MTB niv. 2 link
MTB niv. 3 link